© 2018 Bioritem d.o.o. Vse pravice pridržane.

Pogoji poslovanja

Dobrodošli na spletnem mestu nanazivljenje.si posvečenemu učinkoviti ekološki negi doma in perila. Lastniki in skrbnik spletnega mesta je podjetje Bioritem d.o.o. Spletno mesto pomeni vsako stran v okviru naslova www.nanazivljenje.si. Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katero koli spletno stran na spletnem mestu www.nanazivljenje.si

Namen spletnega mesta www.nanazivljenje.si in ostalih registriranih domen, je obveščanje in seznanjanje širše javnosti o izdelkih in dejavnostih ekološke blagovne znamke NANA. Prosimo vas, da kot obiskovalec našega spletnega mesta upoštevate spodaj navedene pogoje. Ti pogoji in določila skupaj z našim pravilnikom o varovanju zasebnosti in piškotkih urejajo vašo uporabo tega spletnega mesta. S samim ogledom spletnega mesta potrjujete, da se strinjate s spodaj navedenimi pogoji in jih v celoti sprejemate.

Opominjamo vas, da se lahko pogoji sčasoma spreminjajo. Take spremembe bodo stopile v veljavo takoj ob objavi spremenjenih pogojev. Uporabnikom spletnega mesta svetujemo, da redno preverjajo, ali so se pogoji spremenili.

Odgovornost

Podjetje Bioritem ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.nanazivljenje.si in ostalih registriranih domen niti za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin s tega spletnega mesta. Lastnik ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin. Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu www.nanazivljenje.si uporablja na lastno odgovornost. Za vsebine, ki jih na spletno mesto prispevajo uporabniki, lastnik spletnega mesta ne odgovarja in si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani. Hkrati si pridržuje pravico, da vsebino spletnega mesta kadarkoli spremeni in/ali preneha z dopolnjevanjem brez predhodnega obveščanja uporabnikov ter ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Pravice intelektualne lastnine

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu www.nanazivljenje.si in ostalih registriranih domenah, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Spletno mesto www.nanazivljenje.si  lahko uporabljate samo za namene, ki so v skladu s temi pogoji. Ustvarite lahko kopije spletne strani (njenih delov) in jih uporabljate za osebno uporabo. Vsebine spletne strani ne smete uporabljati (kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati) brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.

VAROVANJE PODATKOV

V povezavi z dostopom uporabnika do spletnega mesta www.nanazivljenje.si in ostalih registriranih domenah, lastnik spletnega mesta na strežniku spremlja podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas ter obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimno v statistične namene.

Varovanje osebnih podatkov, ki jih uporabnik vpiše v obrazec na spletni strani za sodelovanje v aktivnostih ali za prijavo na e-novice lastnika spletne strani:

Podjetje Bioritem d.o.o., zbira in obdeluje osebne podatke zakonito, pošteno in transparentno v skladu z veljavnimi predpisi ter izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, usmerjene v zaščito osebnih podatkov za preprečitev zlorab ali nezakonitega dostopa.

Bioritem se zaveda, da je za naše uporabnike in anketirance varstvo osebnih podatkov pomembno. Zato vas želimo seznaniti, katere osebne podatke zbiramo, kako ravnamo z njimi in kako skrbimo za njihovo zaščito.

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo, na primer vaše ime, elektronski naslov, telefonska številka ali poštni naslov.

Bioritem ne zbira vaših osebnih podatkov, razen če vi izrecno predložite takšne podatke (na primer z vključevanjem v programe zvestobe, pri prijavi na elektronske novice, s sodelovanjem v anketah, razpisih in nagradnih igrah, pri naročanju vzorcev ali brošur, zbiranju donacij in zahtevanju informacij).

Vaši osebni podatki se shranjujejo, uporabljajo ali prenašajo v obsegu - vsebinskem in časovnem - ki je potreben v določenem primeru, kot je npr. odgovarjanje na vaša vprašanja, izpolnjevanje vaših zahtev, obveščanje o naših izdelkih, rezultatih razpisa ali nagradne igre. Zaradi teh razlogov mora Bioritem včasih osebne podatke prenesti zunanjim ponudnikom storitev za nadaljnjo obdelavo. Ponudniki storitev so lahko angažirani na primer v kontekstu storitev klicnega centra, distribucije blaga, distribucije oglaševalskega materiala ali za organizacijo in izvedbo nagradnih iger. Bioritem od teh strank zahteva, da sprejmejo veljavne pravne predpise, ravnajo v skladu z našimi smernicami in upoštevajo naša notranja pravila politike varovanja osebnih podatkov. Vsak drug prenos vaših osebnih podatkov, kot je prenos podatkov pridobljenih z registracijo na naši spletni strani proti spletnem mestu tretje osebe socialnega omrežja ali spletne storitve kot je Facebook ali Instagram, itd., zahteva vašo predhodno izrecno pisno privolitev.

Bioritem jamči, da vaših osebnih podatkov ne bo prodajal ali posojal tretjim osebam izven svojega poslovnega sistema.

Obstaja možnost, da bomo morali vaše osebne podatke posredovati pristojnemu organu javne oblasti, v primeru, ko to zahteva zakon ali drug zavezujoči predpis.

Uporaba osebnih podatkov za namene oglaševanja in trženja

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, da izrecno privolitev, da se njegovi osebni podatki lahko uporabijo za namene oglaševanja in trženja, se njegovi podatki shranijo in uporabijo za te namene, npr. za pošiljanje obvestil, vzorcev izdelkov, vabil na sodelovanje na natečajih in v nagradnih igrah po elektronski pošti ali pošti ali drugem komunikacijskem kanalu, ki ste ga sprejeli. Vaše podatke lahko uporabimo pri ustvarjanju in vzdrževanju uporabniškega profila, s katerim vam želimo zagotoviti individualno prejemanje reklam in promocij. Vaše podatke bomo uporabili, če bomo želeli analizirati in izboljšati učinkovitost naših spletnih storitev, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj.

Preklic privolitve, Pravica do podatkov

Svojo privolitev za uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete, delno ali v celoti. Po prejetju zahteve za preklic privolitve bodo vaši podatki v primernem roku izbrisani. Na zahtevo vas bomo v primernem roku obvestili, katere vaše osebne podatke smo zbrali med vašimi obiski naše spletni strani.

Prosimo vas, da vsa vprašanja pošljete na enega od naslednjih naslovov:

nana@bioritem.si

ali

 

Bioritem d.o.o.

Letališka cesta 32

1000 Ljubljana

Slovenija

Otroci

Podatkov o otrocih ne zbiramo. Če ugotovimo, da so nam bile posredovane te informacije brez privolitve staršev ali zakonitih skrbnikov, jih bomo izbrisali v najkrajšem možnem času. Pri tem bomo upoštevali smernice, ki smo jih prejeli od vas kot starša ali zakonitega skrbnika.

Varnost podatkov

Pridržujemo si pravico na spremembo ali posodobitev delov podatkov kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Občasno obiščite spletno mesto, da se seznanite s spremembami ali posodobitvami obvestil. Navedli bomo datum, kdaj obvestilo stopi v veljavo.

Omejitev odgovornosti

Čeprav sprejemamo dostopne tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključno ali namerno zlorabo, uničenjem, izgubo, nepooblaščenimi spremembami ali dostopom, ne moremo jamčiti, da nekateri osebni podatki, ki jih zberemo, kljub določbam teh Pravil o varovanju zasebnosti, ne bodo nikdar naključno razkriti. V največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam z naključnim razkritjem osebnih podatkov. Ker nimamo nadzora nad osebnimi podatki, ki jih predložite pri dostopu do drugih portalov in uporabi le-teh ali neposredno tretjim osebam (npr. pri sodelovanju v sponzoriranih dejavnostih), v največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala vam ali tretjim osebam zaradi posredovanja osebnih podatkov.

September 2019

TOP